BOHOSLUŽBY

Svátost smíření (případně možnost rozhovoru s knězem) je vždy 1/2 hod. před Mší svatou

POŘAD BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ V ROCE 2018
DALŠÍ MŠE SVATÉ A BOHOSLUŽBY V ROCE 2018