Rok Měs. Den Občan. kal. Církev. kal. 1. čtení Žalm 2. čtení Evangelium Název dne Barva
201811Nový rokSlavnost Matky Boží Panny MarieNm 6,22-27Zl 67Gal 4,4-7Lk 2,16-21B
201812Karinasv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský1Jan 2,22-28Zl 98Jan 1,19-28B
201813Radmilasv. Jenovéfa1Jan 2,29-3,6Zl 98Jan 1,29-34B
201814Dianabl. Anděla z Foligna1Jan 3,7-10Zl 98Jan 1,35-42B
201815Dalimilsv. Telesfor1Jan 3,11-21Zl 100Jan 1,43-51B
201816Tři královéSlavnost Zjevení PáněIz 60,1-6Zl 72Ef 3,2-3a.5-6Mt 2,1-12B
201817Vilmasv. Rajmund z PenafortuIz 55,1-11Iz 121Jan 5,1-9Mk 1,6b-11Svátek Křtu PáněB
201818Čestmírsv. Severin1Sam 1,1-8Zl 116BMk 1,14-20pondělí 1. týdne v mezidobíZ
201819Vladansv. Julián1Sam 1,9-201Sam 2Mk 1,21b-28úterý 1. týdne v mezidobíZ
2018110Břetislavsv. Agathon (Dobromil)1Sam 3,1-10.19-20Zl 40Mk 1,29-39středa 1. týdne v mezidobíZ
2018111Bohdanact. Marie Elekta1Sam 4,1-11Zl 44Mk 1,40-45čtvrtek 1. týdne v mezidobíZ
2018112Pravoslavsv. Probus (Pravoslav)1Sam 8,4-7.10-22aZl 89Mk 2,1-12pátek 1. týdne v mezidobíZ
2018113Editasv. Hilarius z Poitiers1Sam 9,1-4.17-19;10,1aZl 21Mk 2,13-17sobota 1. týdne v mezidobíZ
2018114Radovansv. Sáva Srbský1Sam 3,3b-10.19Zl 40(39)1Kor 6,13c-15a.17-20Jan 1,35-422. neděle v mezidobíZ
2018115Alicesv. Pavel Poustevník1Sam 15,16-23Zl 50Mk 2,18-22pondělí 2. týdne v mezidobíZ
2018116Ctiradsv. Marcel I.1Sam 16,1-13Zl 89Mk 2,23-28úterý 2. týdne v mezidobíZ
2018117Drahoslavsv. Antonín Veliký1Sam 17,32-33.37.40-51Zl 144Mk 3,1-6středa 2. týdne v mezidobíB
2018118VladislavPanna Maria, Matka jednoty křesťanů1Sam 18,6-9;19,1-7Zl 56Mk 3,7-12čtvrtek 2. týdne v mezidobíB
2018119Doubravkasv. Márius a Marta a jejich synové1Sam 24,3-21Zl 57Mk 3,13-19pátek 2. týdne v mezidobíZ
2018120Ilonasv. Fabián a Šebestián2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27Zl 80Mk 3,20-21sobota 2. týdne v mezidobíZ
2018121Bělasv. Anežka ŘímskáJon 3,1-5.10Zl 25(24)1Kor 7,29-31Mk 1,14-203. neděle v mezidobíZ
2018122Slavomírsv. Vincenc2Sam 5,1-7.10Zl 89Mk 3,22-30pondělí 3. týdne v mezidobíZ
2018123Zdeněksv. Ildefons2Sam 6,12b-15.17-19Zl 24Mk 3,31-35úterý 3. týdne v mezidobíZ
2018124Milenasv. František Saleský2Sam 7,4-17Zl 89Mk 4,1-20středa 3. týdne v mezidobíB
2018125MilošSvátek Obrácení svatého PavlaSk 22,3-16 (Sk 9,1-22)Zl 117(116)Mk 16,15-18B
2018126Zorasv. Timotej (Bohuslav) a Titus2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17Zl 51Mk 4,26-34pátek 3. týdne v mezidobíB
2018127Ingridsv. Anděla Mericiová2Sam 12,1-7a.10-17Zl 51Mk 4,35-41sobota 3. týdne v mezidobíZ
2018128Otýliesv. Tomáš AkvinskýDt 18,15-20Zl 95(94)1Kor 7,32-35Mk 1,21-284. neděle v mezidobíZ
2018129Zdislavasv. Sulpicius2Sam 15,13-14.30;16,5-13aZl 3Mk 5,1-20pondělí 4. týdne v mezidobíZ
2018130Robinsv. Martina2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4Zl 86Mk 5,21-43úterý 4. týdne v mezidobíZ
2018131Marikasv. Jan Bosko2Sam 24,2.9-17Zl 32Mk 6,1-6středa 4. týdne v mezidobíB
201821Hyneksv. Pionius1Kral 2,1-4.10-121Kron 29Mk 6,7-13čtvrtek 4. týdne v mezidobíZ
201822NelaSvátek Uvedení Páně do chrámuMal 3,1-4Zl 24(23)Zid 2,14-18Lk 2,22-40B
201823Blažejsv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)1Kral 3,4-13Zl 119Mk 6,30-34sobota 4. týdne v mezidobíZ
201824Jarmilasv. Ondřej CorsiniJob 7,1-4.6-7Zl 147(148)1Kor 9,16-19.22-23Mk 1,29-395. neděle v mezidobíZ
201825Dobromilasv. Agáta (Háta, Dobruše)1Kral 8,1-7.9-13Zl 132Mk 6,53-56pondělí 5. týdne v mezidobíC
201826Vandasv. Pavel Miki a druhové1Kral 8,22-23.27-30Zl 84Mk 7,1-13úterý 5. týdne v mezidobíC
201827Veronikasv. Richard1Kral 10,1-10Zl 37Mk 7,14-23středa 5. týdne v mezidobíZ
201828Miladasv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada1Kral 11,4-13Zl 106Mk 7,24-30čtvrtek 5. týdne v mezidobíZ
201829Apolenasv. Apollonie1Kral 11,29-32;12,19Zl 81Mk 7,31-37pátek 5. týdne v mezidobíZ
2018210Mojmírsv. Scholastika1Kral 12,26-32;13,33-34Zl 106Mk 8,1-10sobota 5. týdne v mezidobíB
2018211BoženaPanna Maria LourdskáLv 13,1-2.45-46Zl 32(31),1-2.5.111Kor 10,31-11,1Mk 1,40-456. neděle v mezidobíZ
2018212Slavěnasv. Benedikt AniánskýJak 1,1-11Zl 119Mk 8,11-13pondělí 6. týdne v mezidobíZ
2018213Věnceslavsv. Kateřina RicciováJak 1,12-18Zl 94Mk 8,14-21úterý 6. týdne v mezidobíZ
2018214Valentýnsv. ValentinJl 2,12-18Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+172Kor 5,20-6,2Mt 6,1-6.16-18Popeleční středaF
2018215Jiřinasv. JiřinaDt 30,15-20Zl 1Lk 9,22-25čtvrtek po Popeleční středěF
2018216Ljubasv. JuliánaIz 58,1-9aZl 51Mt 9,14-15pátek po Popeleční středěF
2018217Miloslavasv. Alexius a druhovéIz 58,9b-14Zl 86Lk 5,27-32sobota po Popeleční středěF
2018218Gizelasv. SimeonGn 9,8-15Zl 25(24)1Petr 3,18-22Mk 1,12-151. neděle postníF
2018219Patrikbl. GodšalkLv 19,1-2.11-18Zl 19Mt 25,31-46pondělí 1. postního týdneF
2018220Oldřichsv. NikeforIz 55,10-11Zl 34Mt 6,7-15úterý 1. postního týdneF
2018221Lenkasv. Petr DamianiJon 3,1-10Zl 51Lk 11,29-32středa 1. postního týdneF
2018222Petrsvátek Stolce sv. Petra1Petr 5,1-4Zl 23(22)Mt 16,13-19B
2018223Svatopluksv. PolykarpEz 18,21-28Zl 130Mt 5,20-26pátek 1. postního týdneF
2018224Matějsv. ModestDt 26,16-19Zl 119Mt 5,43-48sobota 1. postního týdneF
2018225Lilianasv. ValburgaGn 22,1-2.9a.10-13.15-18Zl 116(115)Rim 8,31b-34Mk 9,2-102. neděle postníF
2018226Dorotasv. AlexandrDan 9,4b-10Zl 79Lk 6,36-38pondělí 2. postního týdneF
2018227Alexandrsv. Gabriel od Bolestné Panny MarieIz 1,10.16-20Zl 50Mt 23,1-12úterý 2. postního týdneF
2018228Lumírsv. RomanJer 18,18-20Zl 31Mt 20,17-28středa 2. postního týdneF
201831Bedřichsv. SuitbertJer 17,5-10Zl 1Lk 16,19-31čtvrtek 2. postního týdneF
201832Anežkasv. SimpliciusGn 37,3-4.12-13a.17b-28Zl 105Mt 21,33-43.45-46pátek 2. postního týdneF
201833Kamilsv. KunhutaMich 7,14-15.18-20Zl 103Lk 15,1-3.11-32sobota 2. postního týdneF
201834Stelasv. KazimírEx 20,1-17Zl 19(18)1Kor 1,22-25Jan 2,13-253. neděle postníF
201835Kazimírsv. Teofil (Bohumil)2Kral 5,1-15aZl 42Lk 4,24-30pondělí 3. postního týdneF
201836Miroslavbl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)Dan 3,25.34-43Zl 25Mt 18,21-35úterý 3. postního týdneF
201837Tomášsv. Perpetua a Felicita ( Blažena)Dt 4,1.5-9Zl 147Mt 5,17-19středa 3. postního týdneF
201838Gabrielasv. Jan z BohaJer 7,23-28Zl 95Lk 11,14-23čtvrtek 3. postního týdneF
201839Františkasv. Františka ŘímskáOz 14,2-10Zl 81Mk 12,28b-34pátek 3. postního týdneF
2018310Viktoriesv. Jan OgilvieOz 6,1-6Zl 51Lk 18,9-14sobota 3. postního týdneF
2018311Andělasv. Eulogius z Kordoby2Kron 36,14-16.19-23Zl 137(136)Ef 2,4-10Jan 3,14-214. neděle postníR
2018312Řehořsv. KvirinIz 65,17-21Zl 30Jan 4,43-54pondělí 4. postního týdneF
2018313Růženasv. Patricie (Vlasta)Ez 47,1-9.12Zl 46Jan 5,1-3a.5-16úterý 4. postního týdneF
2018314Rút, Matyldasv. MatyldaIz 49,8-15Zl 145Jan 5,17-30středa 4. postního týdneF
2018315Idasv. LonginEx 32,7-14Zl 106Jan 5,31-47čtvrtek 4. postního týdneF
2018316Elena, Herbertsv. HeribertMdr 2,1a.12-22Zl 34Jan 7,1-2.10.25-30pátek 4. postního týdneF
2018317Vlastimilsv. PatrikJer 11,18-20Zl 7Jan 7,40-53sobota 4. postního týdneF
2018318Eduardsv. Cyril JeruzalémskýJer 31,31-34Zl 51(50)Zid 5,7-9Jan 12,20-335. neděle postníF
2018319JosefSlavnost sv. Josefa2Sam 7,4-5a.12-14a.16Zl 89(88)Rim 4,13.16-18.22Mt 1,16.18-21.24aB
2018320Světlanasv. ArchipNm 21,4b-9Zl 102Jan 8,21-30úterý 5. postního týdneF
2018321Radekbl. SerapionDan 3,14-20.91-92.95Dan 3Jan 8,31-42středa 5. postního týdneF
2018322Leonasv. EpafroditGn 17,3-9Zl 105Jan 8,51-59čtvrtek 5. postního týdneF
2018323Ivonasv. Turibius z MongrovejaJer 20,10-13Zl 18Jan 10,31-42pátek 5. postního týdneF
2018324Gabrielsv. Kateřina ŠvédskáEz 37,21-28Jer 31Jan 11,45-56sobota 5. postního týdneF
2018325Marián6.neděle postní - Květná neděleIz 50,4-7Zl 22(21)Flp 2,6-11Mk 14,1-15,476. neděle postní - Květná neděleC
2018326Emanuelsv. Kastulus (Haštal)Iz 42,1-7Zl 27Jan 12,1-11pondělí Svatého týdneF
2018327Ditasv. RupertIz 49,1-6Zl 71Jan 13,21-33.36-38úterý Svatého týdneF
2018328Soňasv. RogátIz 50,4-9aZl 69Mt 26,14-25středa Svatého týdneF
2018329TaďánaZelený čtvrtekEx 12,1-8.11-14Zl 116(115)1Kor 11,23-26Jan 13,1-15Zelený čtvrtekB
2018330ArnoštVelký pátekIz 52,13-53,12Zl 31(30)Zid 4,14-16;5,7-9Jan 18,1-19,42Velký pátekC
2018331Quidobl. BalbínaBílá sobota-
201841Hugosv. Makarius (Blahomír)Sk 10,34a.37-43Zl 118(117)Kol 3,1-4Jan 20,1-9Slavnost Zmrtvýchvstání PáněB
201842Erikasv. František z PaulySk 2,14.22b-33Zl 16Mt 28,8-15pondělí velikonočního oktávuB
201843Richardsv. NikitaSk 2,36-41Zl 33Jan 20,11-18úterý velikonočního oktávuB
201844Ivanasv. IzidorSk 3,1-10Zl 105Lk 24,13-35středa velikonočního oktávuB
201845Miroslavasv. Vincenc FerrerskýSk 3,11-26Zl 8Lk 24,35-48čtvrtek velikonočního oktávuB
201846Vendulasv. NotgerSk 4,1-12Zl 118Jan 21,1-14pátek velikonočního oktávuB
201847Heřman, Hermínasv. Jan Křtitel de la SalleSk 4,13-21Zl 118Mk 16,9-15sobota velikonočního oktávuB
201848Emasv. AlbertSk 4,32-35Zl 118(117)1Jan 5, 1-6Jan 20,19-312. neděle velikonočníB
201849DušanSlavnost Zvěstování PáněIz 7,10-14Zl 40(39)Zid 10,4-40Lk 1,26-38B
2018410Darjasv. Michael de SanctisSk 4,32-37Zl 93Jan 3,7b-15úterý 2. velikonočního týdneB
2018411Izabelasv. StanislavSk 5,17-26Zl 34Jan 3,16-21středa 2. velikonočního týdneC
2018412Juliussv. JuliusSk 5,27-33Zl 34Jan 3,31-36čtvrtek 2. velikonočního týdneB
2018413Alešsv. Martin I.Sk 5,34-42Zl 27Jan 6,1-15pátek 2. velikonočního týdneB
2018414Vincencsv. LambertSk 6,1-7Zl 33Jan 6,16-21sobota 2. velikonočního týdneB
2018415Anastáziesv. AnastázieSk 3,13-15.17-19Zl 4,2.4.7.91Jan 2,1-5aLk 24,35-483. neděle velikonočníB
2018416Irenasv. Bernadetta SoubirousováSk 6,8-15Zl 119Jan 6,22-29pondělí 3. velikonočního týdneB
2018417Rudolfsv. InocencSk 7,51-8,1aZl 31Jan 6,30-35úterý 3. velikonočního týdneB
2018418Valeriesv. Krescenc (Rostislav)Sk 8,1b-8Zl 66Jan 6,35-40středa 3. velikonočního týdneB
2018419Rostislavsv. EmaSk 8,26-40Zl 66Jan 6,44-51čtvrtek 3. velikonočního týdneB
2018420Marcelasv. HugoSk 9,1-20Zl 117Jan 6,52-59pátek 3. velikonočního týdneB
2018421Alexandrasv. AnselmSk 9,31-42Zl 116Jan 6,60-69sobota 3. velikonočního týdneB
2018422Evženiesv. LeonidSk 4,8-12Zl 118(117)1Jan 3,1-2Jan 10,11-184. neděle velikonočníB
2018423VojtěchSvátek sv. VojtěchaSk 13,46-49Zl 96(95)Jan 10,11-16C
2018424Jiřísv. JiříSk 11,19-26Zl 87Jan 10,22-30úterý 4. velikonočního týdneB
2018425MarekSvátek sv. Marka1 Pt 5,5b-14Zl 89Mk 16,15-20C
2018426Otosv. RichariusSk 13,13-25Zl 89Jan 13,16-20čtvrtek 4. velikonočního týdneB
2018427Jaroslavsv. ZitaSk 13,26-33Zl 2Jan 14,1-6pátek 4. velikonočního týdneB
2018428Vlastislavsv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria GrignionSk 13,44-52Zl 98Jan 14,7-14sobota 4. velikonočního týdneB
2018429RobertSvátek sv. Kateřiny SienskéSk 9,26-31Zl 22(21)1Jan 3,18-24Jan 15,1-85. neděle velikonočníB
2018430Blahoslavsv. ZikmundSk 14,5-18Zl 115Jan 14,21-26pondělí 5. velikonočního týdneB
201851Svátek práceDělník sv. JosefGn 1,26-2,3Zl 90(89)Mt 13,54-58B
201852Zikmundsv. AtanášSk 15,1-6Zl 122Jan 15,1-8středa 5. velikonočního týdneB
201853AlexejSvátek sv. Filipa a Jakuba1Kor 15,1-8Zl 19(18)Jan 14,6-14C
201854Květoslavsv. FloriánSk 15,22-31Zl 57Jan 15,12-17pátek 5. velikonočního týdneB
201855Klaudiesv. GothardSk 16,1-10Zl 100Jan 15,18-21sobota 5. velikonočního týdneB
201856Radoslavsv. Jan SarkanderSk 10,25-26.34-35.44-48Zl 98(97)1Jan 4,7-10Jan 15,9-176. neděle velikonočníB
201857Stanislavsv. Benedikt II.Sk 16,11-15Zl 149Jan 15,26-16,4apondělí 6. velikonočního týdneB
201858Státní svátekPanna Maria, Prostřednice všech milostíSk 16,22-34Zl 138Jan 16,5-11úterý 6. velikonočního týdneB
201859Ctiborsv. HermusSk 17,15.22-18,1Zl 148Jan 16,12-15středa 6. velikonočního týdneB
2018510Blaženasv. IzidorSk 1,1-11Zl 47(48)Ef 1,17-23Mk 16,15-20Nanebevstoupení PáněB
2018511Svatavasv. Ignác z LáconiSk 18,9-18Zl 47Jan 16,20-23apátek 6. velikonočního týdneB
2018512Pankrácsv. Pankrác, sv. Nereus a AchilleusSk 18,23-28Zl 47Jan 16,23b-28sobota 6. velikonočního týdneB
2018513Servácsv. Ondřej Hubert FournetSk 1,15-17.20-26Zl 103(102)1Jan 4,11-16Jan 17,11b-197. neděle velikonočníB
2018514BonifácSvátek sv. Matěje, apoštolaSk 1,15-17.20-26Zl 113(112)Jan 15,9-17C
2018515Žofiesv. ŽofieSk 20,17-27Zl 68Jan 17,1-11aúterý 7. velikonočního týdneB
2018516PřemyslSvátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona ČechRim 8,31b-39Zl 69(68)Mt 10,17-22C
2018517Anetasv. Paschal BaylonSk 22,30;23,6-11Zl 16Jan 17,20-26čtvrtek 7. velikonočního týdneB
2018518Natašasv. Jan I.Sk 25,13b-21Zl 103Jan 21,15-19pátek 7. velikonočního týdneB
2018519Ivosv. Petr CelestýnSk 28,16-20.30-31Zl 11Jan 21,20-25sobota 7. velikonočního týdneB
2018520Zbyšeksv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin SienskýSk 2,1-11Zl 104(103)Gal 5,16-25Jan 15,26-27;16,12-15Slavnost Seslání Ducha SvatéhoC
2018521Monikasv. Ondřej BobolaJak 3,13-18Zl 19Mk 9,14-29pondělí 7. týdne v mezidobíZ
2018522Emilsv. JulieJak 4,1-10Zl 55Mk 9,30-37úterý 7. týdne v mezidobíZ
2018523Vladimírsv. Jan Křtitel de RossiJak 4,13-17Zl 49Mk 9,38-40středa 7. týdne v mezidobíZ
2018524Janasv. Vincent LerinskýJak 5,1-6Zl 49Mk 9,41-50čtvrtek 7. týdne v mezidobíZ
2018525Violasv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de PazziJak 5,9-12Zl 103Mk 10,1-12pátek 7. týdne v mezidobíZ
2018526Filipsv. Filip NeriJak 5,13-20Zl 141Mk 10,13-16sobota 7. týdne v mezidobíB
2018527Valdemarsv. Augustin z CanterburyDt 4,32-34.39-40Zl 33(32)Rim 8,14-17Mt 28,16-20Slavnost Nejsvětější TrojiceB
2018528Vilémsv. Emil1Pt 1,3-9Zl 111Mk 10,17-27pondělí 8. týdne v mezidobíZ
2018529Maxmiliánsv. Maximin1Pt 1,10-16Zl 98Mk 10,28-31úterý 8. týdne v mezidobíZ
2018530Ferdinandsv. Zdislava1Pt 1,18-25Zl 147Mk 10,32-45středa 8. týdne v mezidobíZ
2018531KamilaTěla a krve PáněEx 24,3-8Zl 116(115)Zid 9,11-15Mk 14,12-16.22-26Těla a krve PáněB
201861Laurasv. Justin1Pt 4,7-13Zl 96Mk 11,11-25pátek 8. týdne v mezidobíC
201862Jarmilsv. Marcelin a PetrJud 17.20b-25Zl 63Mk 11,27-33sobota 8. týdne v mezidobíZ
201863Tamarasv. Karel Lwanga a druhovéDt 5,12-15Zl 81(80)2Kor 4,6-11Mk 2,23-3,69. neděle v mezidobíZ
201864Daliborsv. František Caracciolo2Pt 1,2-7Zl 91Mk 12,1-12pondělí 9. týdne v mezidobíZ
201865Dobroslavsv. Bonifác2Pt 3,12-15a.17-18Zl 90Mk 12,13-17úterý 9. týdne v mezidobíC
201866Norbertsv. Norbert2Tim 1,1-3.6-12Zl 123Mk 12,18-27středa 9. týdne v mezidobíZ
201867Iveta/Slavojsv. Robert2Tim 2,8-15Zl 25Mk 12,28b-34čtvrtek 9. týdne v mezidobíZ
201868Medardsv. MedardOz 11,1.3-4.8c-9Iz 12,2-3.4bcd.5-6Ef 3,8-12.14-19Jan 19,31-37Slavnost Nejsvětějšího srdce JežíšovaB
201869Stanislavasv. Efrém SyrskýIz 61,9-111Sam 2,1.4-5.6-7.8abcdEf 3,8-12.14-19Lk 2,41-51Památka Neposkvrněného srdce Panny MarieB
2018610Gitasv. MaximGn 3,9-15Zl 130(129)2Kor 4,13-5,1Mk 3,20-3510. neděle v mezidobíZ
2018611Brunosv. BarnabášSk 11,21b-26;13,1-3Zl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6Mt 10,7-13C
2018612Antoniesv. Jan z Fakunda1Kral 17,7-16Zl 4Mt 5,13-16úterý 10. týdne v mezidobíZ
2018613Antonínsv. Antonín z Padovy1Kral 18,20-39Zl 16Mt 5,17-19středa 10. týdne v mezidobíB
2018614Rolandsv. Anastáz1Kral 18,41-46Zl 65Mt 5,20-26čtvrtek 10. týdne v mezidobíZ
2018615Vítsv. Vít1Kral 19,9a.11-16Zl 27Mt 5,27-32pátek 10. týdne v mezidobíZ
2018616Zbyněksv. Benon (Zbyněk)1Kral 19,19-21Zl 16Mt 5,33-37sobota 10. týdne v mezidobíZ
2018617Adolfsv. Řehoř BarbarigoEz 17,22-24Zl 92(91)2Kor 5,6-10Mk 4,26-3411. neděle v mezidobíZ
2018618Milansv. Marina1Kral 21,1-16Zl 5Mt 5,38-42pondělí 11. týdne v mezidobíZ
2018619Leošsv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald1Kral 21,17-29Zl 51Mt 5,43-48úterý 11. týdne v mezidobíB
2018620Květasv. Silverius2Kral 2,1.6-14Zl 31Mt 6,1-6.16-18středa 11. týdne v mezidobíZ
2018621Aloissv. Alois GonzagaSir 48,1-15(rec.1-14)Zl 97Mt 6,7-15čtvrtek 11. týdne v mezidobíB
2018622Pavlasv. Jan Fisher a Tomáš More2Kral 11,1-4.9-18.20Zl 132Mt 6,19-23pátek 11. týdne v mezidobíZ
2018623Zdeňkasv. Josef Cafasso2Kron 24,17-25Zl 89Mt 6,24-34sobota 11. týdne v mezidobíZ
2018624JanSlavnost Narození sv. Jana KřtiteleIz 49,1-6Zl 139Sk 13,22-26Lk 1,57-66.80B
2018625Ivansv. Vilém, ct. Ivan2Kral 17,5-8.13-15a.18Zl 60Mt 7,1-5pondělí 12. týdne v mezidobíZ
2018626Adrianasv. Jan a Pavel2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36Zl 48Mt 7,6.12-14úterý 12. týdne v mezidobíZ
2018627Ladislavsv. Cyril Alexandrijský2Kral 22,8-13;23,1-3Zl 119Mt 7,15-20středa 12. týdne v mezidobíZ
2018628Lubomírsv. Irenej (Lubomír)2Kral 24,8-17Zl 79Mt 7,21-29čtvrtek 12. týdne v mezidobíC
2018629Petr a PavelSlavnost sv. Petra a PavlaSk 12,1-11Zl 34(33)2Tim 4,6-8.17-18Mt 16,13-19C
2018630Šárkasv. prvomučedníci římštíPlac 2,2.10-14.18-19Zl 74Mt 8,5-17sobota 12. týdne v mezidobíZ
201871Jaroslavasv. Theobald (Děpolt)Mdr 1,13-15;2,23-24Zl 30(29)2Kor 8,7.9.13-15Mk 5,21-4313. neděle v mezidobíZ
201872Patriciesv. OtaAm 2,6-10.13-16Zl 50Mt 8,18-22pondělí 13. týdne v mezidobíZ
201873RadomírSvátek sv. TomášeEf 2,19-22Zl 117(116)Jan 20,24-29C
201874Prokopsv. ProkopAm 5,14-15.21-24Zl 50Mt 8,28-34středa 13. týdne v mezidobíB
201875Státní svátek - Den slovanských věrozvěstůSlavnost sv. Cyrila a MetodějeIz 61,1-3aZl 117(116)2Kor 4,1-2.5-7Lk 10,1-9B
201876Státní svátek - Mistr Jan Hussv. Marie GorettiováAm 8,4-6.9-12Zl 119Mt 9,9-13pátek 13. týdne v mezidobíZ
201877Bohuslavasv. WilibaldAm 9,11-15Zl 85,9.11-12.13-14Mt 9,14-17sobota 13. týdne v mezidobíZ
201878Norasv. KiliánEz 2,2-5Zl 123(122)2Kor 12,7-10Mk 6,1-614. neděle v mezidobíZ
201879Drahoslavasv. Veronika GiulianiováOz 2,16b.17b-18.21-22Zl 145Mt 9,18-26pondělí 14. týdne v mezidobíZ
2018710Libuše, Amáliesv. Amálie (Libuše)Oz 8,4-7.11-13Zl 115Mt 9,32-38úterý 14. týdne v mezidobíZ
2018711OlgaSvátek sv. BenediktaPr 2,1-9Zl 34(33)Mt 19,27-29B
2018712Bořeksv. Jan QualbertOz 11,1-4.8c-9Zl 80Mt 10,7-15čtvrtek 14. týdne v mezidobíZ
2018713Markétasv. JindřichOz 14,2-10Zl 51Mt 10,16-23pátek 14. týdne v mezidobíZ
2018714Karolínabl. Hroznata, sv. Kamil de LellisIz 6,1-8Zl 93Mt 10,24-33sobota 14. týdne v mezidobíZ
2018715Jindřichsv. BonaventuraAm 7,12-15Zl 85(84)Ef 1,3-14Mk 6,7-1315. neděle v mezidobíZ
2018716LubošPanna Maria KarmelskáIz 1,10-17Zl 50Mt 10,34-11,1pondělí 15. týdne v mezidobíZ
2018717Martinasv. Česlav a HyacintIz 7,1-9Zl 48Mt 11,20-24úterý 15. týdne v mezidobíZ
2018718Drahomírasv. EmiliánIz 10,5-7.13-16Zl 94Mt 11,25-27středa 15. týdne v mezidobíZ
2018719Čeněksv. MakrinaIz 26,7-9.12.16-19Zl 102Mt 11,28-30čtvrtek 15. týdne v mezidobíZ
2018720Iljasv. EliášIz 38,1-6.21-22.7-8Iz 38Mt 12,1-8pátek 15. týdne v mezidobíZ
2018721Vítězslavsv. Vavřinec z BrindisiMich 2,1-5Zl 10Mt 12,14-21sobota 15. týdne v mezidobíZ
2018722Magdalénasv. Marie MagdalénaJer 23,1-6Zl 23(22)Ef 2,13-18Mk 6,30-3416. neděle v mezidobíZ
2018723LiborSvátek sv. BrigityGal 2,19-20Zl 34Jan 15,1-8B
2018724Kristýnasv. KristinaMich 7,14-15.18-20Zl 85Mt 12,46-50úterý 16. týdne v mezidobíZ
2018725Jakubsvátek sv. Jakuba apoštola2Kor 4,7-15Zl 126(125)Mt 20,20-28C
2018726Annasv. Jáchym a AnnaJer 2,1-3.7-8.12-13Zl 36Mt 13,10-17čtvrtek 16. týdne v mezidobíB
2018727Věroslavsv. Gorazd a druhovéJer 3,14-17Jer 31Mt 13,18-23pátek 16. týdne v mezidobíB
2018728Viktorsv. Nazarius a CelsusJer 7,11-11Zl 84Mt 13,24-30sobota 16. týdne v mezidobíZ
2018729Martasv. Marta2Kral 4,42-44Zl 145(144)Ef 4,1-6Jan 6,1-1517. neděle v mezidobíZ
2018730Bořivojsv. Petr ChryzologJer 13,1-11Dt 32Mt 13,31-35pondělí 17. týdne v mezidobíZ
2018731Ignácsv. Ignác z LoyolyJer 14,17-22Zl 79Mt 13,36-43úterý 17. týdne v mezidobíB
201881Oskarsv. Alfons z LiguoriJer 15,10.16-21Zl 59Mt 13,44-46středa 17. týdne v mezidobíB
201882Gustavsv. Eusebius, sv. Petr Julián EymardJer 18,1-6Zl 146Mt 13,47-53čtvrtek 17. týdne v mezidobíZ
201883Milušesv. LydieJer 26,1-9Zl 69Mt 13,54-58pátek 17. týdne v mezidobíZ
201884Dominiksv. Jan Maria VianneyJer 26,11-16.24Zl 69Mt 14,1-12sobota 17. týdne v mezidobíB
201885KristiánPosvěcení římské baziliky Panny MarieEx 16,2-4.12-15Zl 78(77)Ef 4,17.20-24Jan 6,24-3518. neděle v mezidobíZ
201886OldřiškaSvátek Proměnění PáněDan 7,9-10.13-14Zl 97(96)2Petr 1,16-19cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36Svátek Proměnění PáněB
201887Ladasv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhovéJer 30,1-2.12-15.18-22Zl 102Mt 14,22-36úterý 18. týdne v mezidobíZ
201888Soběslavsv. DominikJer 31,1-7Jer 31Mt 15,21-28středa 18. týdne v mezidobíB
201889RomanSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže1Petr 4,12-19Zl 31Lk 9,23-26C
2018810VavřinecSvátek sv. Vavřince2Kor 9,6-10Zl 112(111)Jan 12,24-26C
2018811Zuzanasv. KláraHab 1,12-2,4Zl 9Mt 17,14-20sobota 18. týdne v mezidobíB
2018812Klárasv. Euplus1Kral 19,4-8Zl 34(33)Ef 4,30-5,2Jan 6,41-5119. neděle v mezidobíZ
2018813Alenasv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan BerchmansEz 1,2-5.24-28cZl 148Mt 17,22-27pondělí 19. týdne v mezidobíZ
2018814Alansv. Maxmilián KolbeEz 2,8-3,4Zl 119Mt 18,1-5.10.12-14úterý 19. týdne v mezidobíC
2018815HanaSlavnost Nanebevzetí Panny MarieZj 11,19a;12,1.3-6a.10abZl 45(44)1Kor 15,20-27aLk 1,39-56Slavnost Nanebevzetí Panny MarieB
2018816Jáchymsv. ŠtěpánEz 12,1-12Zl 78Mt 18,21-19,1čtvrtek 19. týdne v mezidobíZ
2018817Petrasv. MyronEz 16,1-15.60.63Iz 12Mt 19,3-12pátek 19. týdne v mezidobíZ
2018818Helenasv. HelenaEz 18,1-10.13b.30-32Zl 51Mt 19,13-15sobota 19. týdne v mezidobíZ
2018819Ludvíksv. Jan EudesPr 9,1-6Zl 34(33)Ef 5,15-20Jan 6,51-5820. neděle v mezidobíZ
2018820Bernardsv. BernardEz 24,15-24Dt 32Mt 19,16-22pondělí 20. týdne v mezidobíB
2018821Johanasv. Pius X.Ez 28,1-10Dt 32Mt 19,23-30úterý 20. týdne v mezidobíB
2018822BohuslavPanna Maria KrálovnaEz 34,1-11Zl 23Mt 20,1-16astředa 20. týdne v mezidobíB
2018823Sandrasv. Růžena z LimyEz 36,23-28Zl 51Mt 22,1-14čtvrtek 20. týdne v mezidobíZ
2018824BartolomějSvátek sv. Bartoloměje apoštolaZj 21,9b-14Zl 145(144)Jan 1,45-51C
2018825Radimsv. Ludvík, sv. Benedikt a druhovéEz 43,1-7aZl 85Mt 23,1-12sobota 20. týdne v mezidobíZ
2018826Luděkct. Martin StředaJoz 24,1-2a.15-17.18bZl 34(33)Ef 5,21-32Jan 6,60-6921. neděle v mezidobíZ
2018827Otakarsv. Monika2Sol 1,1-5.11b-12Zl 96Mt 23,13-22pondělí 21. týdne v mezidobíB
2018828Augustýnsv. Augustin2Sol 2,1-3a.14-17Mt 23,23-26úterý 21. týdne v mezidobíB
2018829EvelínaUmučení sv. Jana KřtiteleJer 1,17-19Zl 71Mk 6,17-29C
2018830Vladěnasv. Fiakr1Kor 1,1-9Zl 145Mt 24,42-51čtvrtek 21. týdne v mezidobíZ
2018831Pavlínasv. Rajmund1Kor 1,17-25Zl 33Mt 25,1-13pátek 21. týdne v mezidobíZ
201891Linda, Samuelsv. Jiljí1Kor 1,26-31Zl 33Mt 25,14-30sobota 21. týdne v mezidobíZ
201892Adélasv. JustusDt 4,1-2.6-8Zl 15(14)Jak 1,17-18.21b-22.27Mk 7,1-8.14-15.21-2322. neděle v mezidobíZ
201893Bronislavsv. Řehoř Veliký1Kor 2,1-5Zl 119Lk 4,16-30pondělí 22. týdne v mezidobíB
201894Jindřiškasv. Růžena z Viterba1Kor 2,10b-16Zl 145Lk 4,31-37úterý 22. týdne v mezidobíZ
201895Borissv. Viktorin (Vítězslav)1Kor 3,1-9Zl 33Lk 4,38-44středa 22. týdne v mezidobíZ
201896Boleslavsv. Magnus1Kor 3,18-23Zl 24Lk 5,1-11čtvrtek 22. týdne v mezidobíZ
201897Regínasv. Melichar Grodecký1Kor 4,1-5Zl 37Lk 5,33-39pátek 22. týdne v mezidobíZ
201898MarianaSvátek Narození Panny MarieMich 5,1-4aZl 13(12)Mt 1,1-16.18-23B
201899Danielasv. Petr KlaverIz 35,4-7aZl 146(145)Jak 2,1-5Mk 7,31-3723. neděle v mezidobíZ
2018910Irmabl. Karel Spinola1Kor 5,1-8Zl 5Lk 6,6-11pondělí 23. týdne v mezidobíZ
2018911Denisasv. Emil1Kor 6,1-11Zl 149Lk 6,12-19úterý 23. týdne v mezidobíZ
2018912Mariesv. Quido / Jména Panny Marie1Kor 7,25-31Zl 45Lk 6,20-26středa 23. týdne v mezidobíZ
2018913Luborsv. Jan Zlatoústý1Kor 8,1b-7.10-13Zl 139Lk 6,27-38čtvrtek 23. týdne v mezidobíB
2018914RadkaSvátek Povýšení sv. křížeNm 21,4b-9Zl 78(77)Flp 2,6-11Jan 3,13-17Svátek Povýšení sv. křížeC
2018915JolanaPanna Maria BolestnáZid 5,7-9Zl 31Jan 19,25-27B
2018916Ludmilasv. LudmilaIz 50,5-9aZl 116(114)Jak 2,14-18Mk 8,27-3524. neděle v mezidobíZ
2018917Naděždasv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin1Kor 11,17-26.33Zl 40Lk 7,1-10pondělí 24. týdne v mezidobíZ
2018918Kryštofsv. Josef Kupertinský1Kor 12,12-14.27-31aZl 100Lk 7,11-17úterý 24. týdne v mezidobíZ
2018919Zitasv. Januárius1Kor 12,31-13,13Zl 33Lk 7,31-35středa 24. týdne v mezidobíZ
2018920Olegsv. Ondřej, Pavel a druhové1Kor 15,1-11Zl 118Lk 7,36-50čtvrtek 24. týdne v mezidobíC
2018921MatoušSvátek sv. MatoušeEf 4,1-7.11-13Zl 19(18)Mt 9,9-13C
2018922Darinasv. Mořic a druhové1Kor 15,35-37.42-49Zl 56Lk 8,4-15sobota 24. týdne v mezidobíZ
2018923Bertasv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z PietrelcinyMdr 2,12a.17-20Zl 54(53)Jak 3,16-4,3Mk 9,30-3725. neděle v mezidobíZ
2018924Jaromírsv. Gerard (Jaromír)Pr 3,27-35Zl 15Lk 8,16-18pondělí 25. týdne v mezidobíZ
2018925Zlatasv. KleofášPr 21,1-6.10-13Zl 119Lk 8,19-21úterý 25. týdne v mezidobíZ
2018926Andreasv. Kosma a DamiánPr 30,5-9Zl 119Lk 9,1-6středa 25. týdne v mezidobíZ
2018927Jonášsv. Vincenc z PaulaKaz 1,2-11Zl 90Lk 9,7-9čtvrtek 25. týdne v mezidobíZ
2018928Václav - Státní svátek - Den české státnostiSlavnost sv. VáclavaMdr 6,9-211Kron 291Petr 1,3-6;2,21b-24Mt 16,24-27C
2018929MichalSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a RafaelaDan 7,9-10.13-14Zl 138(137)Jan 1,47-51B
2018930Jeronýmsv. JeronýmNm 11,25-29Zl 19(18)Jak 5,1-6Mk 9,38-43.45.47-4826. neděle v mezidobíZ
2018101Igorsv. Terezie od Dítěte JežíšeJob 1,6-22Zl 17Lk 9,46-50pondělí 26. týdne v mezidobíB
2018102Olívie, Oliversv. andělé strážníEx 23,20-23aZl 91Mt 18,1-5.10B
2018103Bohumilsv. MaxmiliánJob 9,1-12.14-16Zl 88Lk 9,57-62středa 26. týdne v mezidobíZ
2018104Františeksv. František z AssisiJob 19,21-27Zl 27Lk 10,1-12čtvrtek 26. týdne v mezidobíB
2018105Eliškasv. PalmácJob 38,1.12-21;40,3-5Zl 139Lk 10,13-16pátek 26. týdne v mezidobíZ
2018106Hanušsv. BrunoJob 42,1-3.5-6.12-16Zl 119Lk 10,17-24sobota 26. týdne v mezidobíZ
2018107JustýnaPanna Maria RůžencováGn 2,18-24Zl 128(127)Zid 2,9-11Mk 10,2-1627. neděle v mezidobíZ
2018108Věrasv. SimeonGal 1,6-12Zl 111Lk 10,25-37pondělí 27. týdne v mezidobíZ
2018109Štefan, Sárasv. Dionýsius a druhové, sv. Jan LeonardGal 1,13-24Zl 139Lk 10,38-42úterý 27. týdne v mezidobíZ
20181010Marinasv. PaulinGal 2,1-2.7-14Zl 117Lk 11,1-4středa 27. týdne v mezidobíZ
20181011Andrejsv. GermanGal 3,1-5Lk 1Lk 11,5-13čtvrtek 27. týdne v mezidobíZ
20181012Marcelsv. RadimGal 3,7-14Zl 111Lk 11,15-26pátek 27. týdne v mezidobíZ
20181013Renátasv. EduardGal 3,22-29Zl 105Lk 11,27-28sobota 27. týdne v mezidobíZ
20181014Agátasv. Kalist I.Mdr 7,7-11Zl 90(89)Zid 4,12-13Mk 10,17-3028. neděle v mezidobíZ
20181015Terezasv. Terezie od JežíšeGal 4,22-24.26-27.31-5,1Zl 113Lk 11,29-32pondělí 28. týdne v mezidobíB
20181016Havelsv. Hedvika, sv. Markéta Maria AlacoqueGal 5,1-6Zl 119Lk 11,37-41úterý 28. týdne v mezidobíB
20181017Hedvikasv. Ignác AntiochijskýGal 5,18-25Zl 1Lk 11,42-46středa 28. týdne v mezidobíC
20181018LukášSvátek sv. Lukáše2Tim 4,9-17bZl 145(144)Lk 10,1-9C
20181019Michaelasv. Izák Jogues a druhovéEf 1,11-14Zl 33Lk 12,1-7pátek 28. týdne v mezidobíZ
20181020Vendelínsv. IrenaEf 1,15-23Zl 8Lk 12,8-12sobota 28. týdne v mezidobíZ
20181021Brigitasv. HilarionIz 53,10-11Zl 33(32)Zid 4,14-16Mk 10,35-4529. neděle v mezidobíZ
20181022Sabinasv. Marie SalomeEf 2,1-10Zl 100Lk 12,13-21pondělí 29. týdne v mezidobíZ
20181023Teodorsv. Jan KapistránskýEf 2,12-22Zl 85Lk 12,35-38úterý 29. týdne v mezidobíZ
20181024Ninasv. Antonín Maria KlaretEf 3,2-12Iz 12Lk 12,39-48středa 29. týdne v mezidobíZ
20181025Beátasv. KryšpínEf 3,14-21Zl 33Lk 12,49-53čtvrtek 29. týdne v mezidobíZ
20181026Eriksv. RustikEf 4,1-6Zl 24Lk 12,54-59pátek 29. týdne v mezidobíZ
20181027Šarlota, Zoesv. FrumenciusEf 4,7-16Zl 122Lk 13,1-9sobota 29. týdne v mezidobíZ
20181028Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)Svátek sv. Šimona a JudyJer 31,7-9Zl 126(125)Zid 5,1-6Mk 10,46-5230. neděle v mezidobíZ
20181029Silviesv. NarcisEf 4,32-5,8Zl 1Lk 13,10-17pondělí 30. týdne v mezidobíZ
20181030Tadeášsv. MarcelEf 5,21-33Zl 128Lk 13,18-21úterý 30. týdne v mezidobíZ
20181031Štěpánkasv. WolfgangEf 6,1-9Zl 145Lk 13,22-30středa 30. týdne v mezidobíZ
2018111FelixSlavnost Všech svatýchZj 7,2-4.9-14Zl 24(23)1Jan 3,1-3Mt 5,1-12aB
2018112Vzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléMdr 3,1-9Žl 116Rim 8,14-23Mt 25,31-46F
2018113Hubertsv. Martin de PorresFlp 1,18b-26Zl 42Lk 14,1.7-11sobota 30. týdne v mezidobíZ
2018114Karelsv. Karel BoromejskýDt 6,2-6Zl 18(17)Zid 7,23-28Mk 12,28b-3431. neděle v mezidobíZ
2018115Miriamsv. Zachariáš a AlžbětaFlp 2,1-4Zl 131Lk 14,12-14pondělí 31. týdne v mezidobíZ
2018116Liběnasv. Leonard (Linhart)Flp 2,5-11Zl 22Lk 14,15-24úterý 31. týdne v mezidobíZ
2018117Saskiesv. WilibrordFlp 2,12-18Zl 27Lk 14,25-33středa 31. týdne v mezidobíZ
2018118Bohumírsv. Gottfried (Bohumír)Flp 3,3-8aZl 105Lk 15,1-10čtvrtek 31. týdne v mezidobíZ
2018119BohdanSvátek Posvěcení lateránské bazilikyEz 47,1-2.8-9.12Zl 46(45)1Kor 3,9c-11.16-17Jan 2,13-22B
20181110Evžensv. Lev VelikýFlp 4,10-19Zl 112Lk 16,9-15sobota 31. týdne v mezidobíB
20181111Martinsv. Martin1Kral 17,10-16Zl 146(145)Zid 9,24-28Mk 12,38-4432. neděle v mezidobíZ
20181112Benediktsv. JosafatTit 1,1-9Zl 24Lk 17,1-6pondělí 32. týdne v mezidobíC
20181113TiborSvátek sv. Anežky ČeskéKol 3,12-17Zl 103Mt 25,31-46B
20181114Sávasv. Mikuláš TaveličTit 3,1-7Zl 23Lk 17,11-19středa 32. týdne v mezidobíZ
20181115Leopoldsv. Albert VelikýFlm 7-20Zl 146Lk 17,20-25čtvrtek 32. týdne v mezidobíZ
20181116Otmarsv. Markéta Skotská2Jan 4-9Zl 119Lk 17,26-37pátek 32. týdne v mezidobíZ
20181117Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokraciisv. Alžběta Uherská3Jan 5-8Zl 112Lk 18,1-8sobota 32. týdne v mezidobíB
20181118RomanaPosvěcení římských bazilik sv. Petra a PavlaDan 12,1-3Zl 16(15)Zid 10,11-14.18Mk 13,24-3233. neděle v mezidobíZ
20181119Alžbětasv. MechtildaZj 1,1-4;2,1-5aZl 1Lk 18,35-43pondělí 33. týdne v mezidobíZ
20181120Nikolasv. Felix z ValoisZj 3,1-6.14-22Zl 15Lk 19,1-10úterý 33. týdne v mezidobíZ
20181121AlbertZasvěcení Panny Marie v JeruzaléměZj 4,1-11Zl 150Lk 19,11-28středa 33. týdne v mezidobíB
20181122Cecíliesv. CecílieZj 5,1-10Zl 149Lk 19,41-44čtvrtek 33. týdne v mezidobíC
20181123Klementsv. Klement I.Zj 10,8-11Zl 119Lk 19,45-48pátek 33. týdne v mezidobíZ
20181124Emíliesv. Ondřej Dung-Lac a druhovéZj 11,4-12Zl 144Lk 20,27-40sobota 33. týdne v mezidobíC
20181125Kateřinasv. KateřinaDan 7,13-14Zl 93(92)Zj 1,5-8Jan 18,33b-37Slavnost Ježíše Krista KráleB
20181126Artursv. SilvestrZj 14,1-3.4b-5Zl 24Lk 21,1-4pondělí 34. týdne v mezidobíZ
20181127Xeniesv. VirgilZj 14,14-20Zl 96Lk 21,5-11úterý 34. týdne v mezidobíZ
20181128Renésv. Mansuet (Miloslav)Zj 15,1-4Zl 98Lk 21,12-19středa 34. týdne v mezidobíZ
20181129Zinasv. SaturninZj 18,1-2.21-23;19,1-3.9aZl 100Lk 21,20-28čtvrtek 34. týdne v mezidobíZ
20181130OndřejSvátek sv. OndřejeRim 10,9-18Zl 19(18)Mt 4,18-22C
2018121Ivasv. Edmund KampiánZj 22,1-7Zl 95Lk 21,34-36sobota 34. týdne v mezidobíZ
2018122Blankasv. BibiánaJer 33,14-16Zl 25(24)1Sol 3,12-4,2Lk 21,25-28.34-361. neděle adventníF
2018123Svatoslavsv. František XaverskýIz 2,1-5Zl 122Mt 8,5-11pondělí 1. adventního týdneB
2018124Barborasv. Jan Damašský, sv. BarboraIz 11,1-10Zl 72Lk 10,21-24úterý 1. adventního týdneF
2018125Jitkasv. SábaIz 25,6-10aZl 23Mt 15,29-37středa 1. adventního týdneF
2018126Mikulášsv. MikulášIz 26,1-6Zl 118Mt 7,21.24-27čtvrtek 1. adventního týdneF
2018127Benjamínsv. AmbrožIz 29,17-24Zl 27Mt 9,27-31pátek 1. adventního týdneB
2018128KvětoslavaSlavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchuGn 3,9-15.20Zl 98(97)Ef 1,3-6.11-12Lk 1,26-38B
2018129Vratislavsv. ValerieBar 5,1-9Zl 126(125)Flp l,4-6.8-11Lk 3,1-62. neděle adventníF
20181210Juliesv. Julie a EulálieIz 35,1-10Zl 85Lk 5,17-26pondělí 2. adventního týdneF
20181211Danasv. Damas I. (Hostivít)Iz 40,1-11Zl 96Mt 18,12-14úterý 2. adventního týdneF
20181212Simonasv. Jana Františka de ChantalIz 40,25-31Zl 103Mt 11,28-30středa 2. adventního týdneF
20181213Luciesv. Lucie (Světluše)Iz 41,13-20Zl 145Mt 11,11-15čtvrtek 2. adventního týdneC
20181214Lýdiesv. Jan od KřížeIz 48,17-19Zl 1Mt 11,16-19pátek 2. adventního týdneB
20181215Radanasv. ValeriánSir 48,1-4.9-11Zl 80Mt 17,10-13sobota 2. adventního týdneF
20181216Albínasv. Adelhaida (Adéla)Sof 3,14-18aIz 12Flp 4,4-7Lk 3,10-183. neděle adventníR
20181217Danielsv. LazarGn 49,1a.2.8-10Zl 72Mt 1,1-17F
20181218Miloslavsv. Rufus a ZosimJer 23,5-8Zl 72Mt 1,18-24F
20181219Esterbl. UrbanSd 13,2-7.24-25aZl 71Lk 1,5-25F
20181220Dagmarsv. Dominik SiloskýIz 7,10-14Zl 24Lk 1,26-38F
20181221Natáliesv. Petr KanisiusPis 2,8-14Zl 33 Lk 1,39-45F
20181222Šimonsv. Servul1Sam 1,24-281Sam 2Lk 1,46-56F
20181223Vlastasv. Jan KentskýMich 5,1-4aZl 80(79)Zd 10,5-10Lk 1,39-454. neděle adventníF
20181224Adam a EvaŠtědrý den2Sam 7,1-5.8b-12.14.16Zl 89Lk 1,67-79F
201812251. Svátek vánočníSlavnost Narození PáněIz 9,1-3.5-6Zl 96Tit 2,11-14Lk 2,1-14Slavnost Narození PáněB
20181226Štěpánsv. ŠtěpánSk 6,8-10;7,54-60Zl 31(30)Mt 10,17-22Svátek sv. ŠtěpánaC
20181227Žanetasv. Jan Evangelista1Jan 1,1-4Zl 97(96)Jan 20,2-8Svátek sv. Jana EvangelistyB
20181228Bohumilasv. Betlémské děti, mučedníci1Jan 1,5-2,2Zl 124(123)Mt 2,13-18Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníkůC
20181229Juditasv. Tomáš Becket1Jan 2,3-11Zl 96Lk 2,22-35B
20181230Davidsv. EvženSir 3,3-7.14-17aZl 128(127)Kol 3,12-21Lk 2,41-52Svátek Svaté rodinyB
20181231Silvestrsv. Silvestr1Jan 2,18-21Zl 96Jan 1,1-18B