"Pane, ať vidím" - prosí slepec u Jericha. Tu krásu květů, bohatství života, i hloubku vesmíru i slunce zář ... Miriády světů – to všechno z lásky jen … jak nás má rád! (srov. Mt 13, 15)

>>> "Žalm 93" <- klepněte na video (formát mpg, velikost 14 MB)

1. Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

2. Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti.

3. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití.

4. Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.

5. Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine!


____________________________________________________________________
Pusťte si video Děti v Bělé 11. 9. 2008________klepněte na obrázek

____________________________________________________________________
Pusťte si video Děti z Bělé 22. 11. 2008________klepněte na obrázek